Personuppgiftspolicy

 

Kära Kund.

För att kunna göra beställningar och genomföra köp på helpa.se behöver du bl.a. registrera ett medlemskap i ditt namn. Du anförtror då helpa.se personuppgifter. Vi värnar om din personliga integritet och strävar alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Nedan har vi samlat information om vilka uppgifter vi samlar in och hur de används. Genom att godkänna vår Personuppgiftspolicy i samband med registrering av ditt medlemskap och/eller inköp på hemsidan samtycker du till behandling av dina personuppgifter enligt nedan.

 

1         Om Helpa.se

Vi, helpa.se, är ansvariga för hanteringen av de personuppgifter som du lämnar till oss och som samlas in via vår hemsida www.helpa.se. Nedan framgår våra kontaktuppgifter, så att du vet vart du kan höra av dig om du har några frågor.

 

Bolag:                                 Helpas AB

Organisationsnummer:    556936-5470

Telefonnummer:               073 526 02 00

Postadress:                        Syrgasvägen 3, 553 02 Jönköping

E-postadress:                    info@helpa.se

 

2         Vilka personuppgifter som samlas in

Vi behandlar den information som du själv anger i samband med registrering av ditt medlemskap på hemsidan, senare gjorda ändringar av dessa samt uppgifter som lämnas i samband med köp. Vi använder oss även av tekniska analysverktyg som bl.a. samlar in uppgifter om din tekniska enhet samt hur du skrollar och navigerar hemsidan. För närmare information om denna teknik, se vår information om cookies.

De personuppgifter som vi behandlar är födelsedatum, namn, e-postadress, leveransadress, telefonnummer, betal- och orderhistorik, betalningsinformation, kundnummer samt IP-adress.

3         Vad dina personuppgifter används till

I första hand behandlar vi dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra rättsliga  åtaganden och för att kunna förbättra våra tjänster. De insamlade personuppgifterna används för att:

  • Fullgöra våra rättsliga åtaganden.
  • Identifera köpares ålder, för att säkerställa att de är 18 år eller äldre.
  • Analysera marknadstrender samt förstå våra kunders inköpsmönster och preferenser.
  • Skicka information och direktmarknadsföring via post, e-post eller telefon.
  • Besvara eventuella kundserviceärenden och rätta till fel.

4         Överföring av personuppgifter

För att uppnå ovanstående ändamål kan nödvändiga personuppgifter komma att lämnas ut till våra samarbetspartners, såsom exempelvis de butiker som du köper produkter eller tjänster av på hemsidan samt transportföretag. Det kommer då ingås personuppgiftsbiträdesavtal där våra samarbetspartners åtar sig att behandla utlämnade personuppgifter i enlighet med våra instruktioner och vidta lämpliga säkerhetsåtgärder. I de fall laglig skyldighet föreligger kan dina personuppgifter komma att lämnas till myndigheter. Vi kommer däremot inte att sälja vidare dina uppgifter till tredje part.

För det fall att hela eller delar av verksamheten helpa.se säljs eller slås samman med annan verksamhet kan dina personuppgifter komma att lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare. Dina personuppgifter kan även lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.

5         Hur länge dina uppgifter bevaras

Dina personuppgifter bevaras inte längre än nödvändigt för att uppnå de ovanstående ändamålen med behandlingen. Uppgifterna gallras eller anonymiseras när de inte längre är betydelsefulla för de ändamål som de har samlats in för.

6         Möjlighet att tacka nej till marknadsföring

Du kan tacka nej till marknadsföring från oss genom att anmäla detta till vår kundtjänst via e-post info@helpa.se .

7         Registerutdrag och rättelse av felaktiga uppgifter

Enligt personuppgiftslagen har du rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig och hur behandlingen går till. Du har även rätt att begära att vi ändrar eller tar bort personuppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Detta görs genom att du kontaktar vår kundtjänst via e-post info@helpa.se .

8         Ändringar

Denna personuppgiftspolicy kan komma att ändras från tid till annan. Alla ändringar av personuppgiftspolicyn kommer att publiceras på helpa.se