Allmänna villkor

Kära Kund.

När du gör en beställning genom oss på helpas ingår du avtal med såväl Helpa som de butiker som tillhandahåller varorna du köper. För att du ska känna dig trygg med vad som gäller har vi samlat våra allmänna villkor nedan. Om du har några frågor eller tycker att någonting är otydligt – tveka inte att höra av dig!

Allmänt

Endast konsumenter har rätt att göra beställningar genom oss på Helpa. När du som konsument gör ett köp genom www.helpa.se gäller dessa allmänna villkor som endast kan ingå på svenska. Du måste godkänna dessa villkor för att kunna göra en beställning.

Ett köp innebär att du ingår avtal dels med Helpas AB, dels med den eller de butiker som varorna kommer ifrån. Respektive butik ansvarar för de varor du köper av dem, medan Helpas AB tillhandahåller transport av varorna.

För att göra ett köp genom www.helpa.se måste du ha fyllt 18 år.

Helpa förbehåller sig rätten att neka ditt köp (exempelvis pga betalningsanmärkningar eller felaktiga personuppgifter).

Om Helpa

Du är varmt välkommen att kontakta Helpas kundservice om du har några frågor om din beställning. Kundservice via telefon är tillgängligt mellan 10:00 – 16:00 och mail besvaras inom 48h alla helgfria vardagar.

Bolag: Helpas AB
Organisationsnummer: 556936-5470
Telefonnummer: 0760 – 235 100
Postadress: Syrgasvägen 3, 553 02 Jönköping
E-postadressinfo@helpa.se

Om butikerna

När du gör ett köp genom oss på Helpa ingår du avtal med såväl Helpas AB som de butiker som tillhandahåller varorna du köper.

Information om butikerna finns i din varukorg innan du beställer, och följer också med din orderbekräftelse.

Betalningsvillkor

På helpa.se kan du betala med kort eller med Swish. Inga kostnader tillkommer för något av betalningssätten. Helpa.se skickar aldrig ut orderbekräftelse eller påbörjar leverans av dina varor förrän din betalning mottagits. Helpa innehar SSL-certifikat.

Kortbetalning

Du kan betala med VISA eller MasterCard. Betalningen hanteras då av Babs paylink, som uppfyller kraven för PCI DSS.

Kortbetalning görs i följande steg.

 • – Välj ”KORTBETALNING” som betalningssätt i kassan.
 • – Fyll i dina uppgifter och klicka på ”KÖP”. Du länkas automatiskt till Babs paylinks betalningsserver.
 • – Fyll i kortinnehavarens namn, kortnummer, giltighetsdatum och kortets cvc/cvv-kod.
 • – En reservation av det aktuella beloppet görs på ditt konto efter kontroll av uppgifterna och täckning på kortet.
 • – Det reserverade beloppet överförs till helpa.se när ordern är bekräftad.

Swish

För att betala med Swish behövs apparna Swish och BankID i din mobiltelefon.

Swishbetalning görs i följande steg.

 • – Välj ”SWISH” som betalningssätt i kassan.
 • – Fyll i det mobiltelefonnummer som är kopplat till din Swish-app.
 • – Fyll i dina övriga uppgifter och klicka ”KÖP”.
 • – Följ instruktionerna på skärmen som anger hur du betalar för din order med hjälp av Swish.
 • – Betalning sker på en gång.
 • Leveransvillkor

Kostnad för leverans tillkommer alltid vid beställning. Leveranskostnaden beror på vart leverans ska ske samt huruvida du beställer från en eller flera butiker. Den totala leveranskostnaden redovisas i kassan.

Vid beställning får du ange inom vilken tid du vill att leveransen sker. Om leveransen försenas kommer Helpa meddela dig utan onödigt dröjsmål och varför leveransen är försenad. Om möjligt kommer du också få veta en ny leveranstid. Du har då rätt att välja att häva dina köp av både varor och leverans, förutsatt att du gör det inom skälig tid. Om leveransen försenas och det inte beror på dig kommer Helpa alltid att betala tillbaka leveranskostnaden.

Vid beställning kan du välja leverans antingen till ett av Helpas utlämningsställen eller till en annan adress. Om du valt leverans till ett av Helpas utlämningsställen får du ett SMS från Helpa som bekräftar när dina varor har levererats till utlämningsstället. Helpa lagrar då dina varor kostnadsfritt under 30 dagar. Om varorna inte hämtats efter 30 dagar blir du skyldig att betala 99 per dag i lagringskostnad till dess att du hämtar dina varor.

Du är skyldig att vara tillgänglig på den valda leveransadressen under hela det tidsintervall du valt för leverans. Om Helpa försöker leverera till dig men du inte är tillgänglig levereras varorna till Helpas närmaste utlämningsställe. Du mottar då ett SMS från Helpa med information om vart du kan hämta dina varor. Helpa lagrar då dina varor kostnadsfritt under 30 dagar. Om varorna inte hämtats efter 30 dagar blir du skyldig att betala 99 per dag i lagringskostnad till dess att du hämtar dina varor.

Leveransen kan komma att ske via cykel, bil eller lastbil. Helpa väljer hur leveransen ska ske utefter storlek på de beställda varorna och leveransadressen.

Priser

De priser du ser på Helpas webbplats är alltid angivna inklusive moms. Butikernas priser på helpa.se överstiger aldrig de ordinarie priser som tillämpas i de fysiska butikerna.

Inga ytterligare kostnader eller avgifter tillkommer utöver kostnaden för beställda varor och leveranskostnaden.

Var noggrann med att kontrollera det slutliga priset i din varukorg innan du lägger din beställning.

Orderbekräftelse

När du genomfört ditt köp på www.helpa.se kommer du att få en orderbekräftelse. Orderbekräftelsen innehåller information om ditt köp och inkluderar bland annat de allmänna villkor som gällde vid ditt köp.

Först när du mottar orderbekräftelsen har ett bindande avtal om köp ingåtts.

Dina kunduppgifter

Helpa sparar din orderhistorik och du har rätten att begära ut din historik.

Helpa kommer att använda de kunduppgifter du fyller i vid ditt köp för att fullgöra transporten. Du ansvarar för att kunduppgifterna är korrekta och fullständiga.

Dina kunduppgifter behandlas i enlighet med Helpas Personuppgiftspolicy som du hittar här.

Avbeställning av transport och varor innan transporten fullgjorts

Innan varorna levererats kan du avbeställa både transporten och varorna. Efter att Helpa levererat varorna kan du endast ångra ditt köp av varorna genom att utnyttja din ångerrätt. (du kan läsa om den längre ned)

För att avbeställa beställda varor eller transport rekommenderar vi att du ringer till vår kundsupport, eftersom vi då genast kan meddela de butiker du beställt ifrån om att du ångrar ditt köp av varor.

Vid avbeställning innan leverans har skett upphör dina avtal med butikerna. Du får tillbaka vad du betalat för din leverans utan onödigt dröjsmål och senast inom 14 dagar. Återbetalning kommer att ske med samma betalningssätt som det du använt vid ditt köp.

 

Ångerrätt

Lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler ger dig som kund omfattande rätt att ångra köp du gör på internet. Din rätt att ångra köp gjorda genom helpa.se framgår nedan.

Du har rätt att ångra dina köp av varor, och frånträda avtal med butikerna, inom 14 dagar från att du mottagit beställd vara.

Du kan ångra köp av alla varor, förutom varor som:

 • varierar i pris på grund av sådana svängningar på marknaden som butikerna inte kan påverka och som kan inträffa under ångerfristen,
 • snabbt kan försämras eller bli för gammal,
 • med bruten försegling inte lämpligen kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl och du brutit förseglingen,
 • till sin natur är sådan att den efter leverans sammanblandas med en annan vara på så sätt att varorna inte kan skiljas från varandra,
 • är en förseglad ljud- eller bildupptagning eller ett förseglat datorprogram och du brutit förseglingen, eller
 • är lösnummer av en tidning eller en tidskrift.

Hur du utövar din ångerrätt efter leverans
Du kan frånträda ett köp av en vara genom att ta med den och din orderbekräftelse till butiken du handlat ifrån och säga att du vill ångra ditt köp. Butiken kommer då att hjälpa dig att fylla i en ångerblankett på plats. Du får lämna in den köpta varan, varpå butiken betalar tillbaka vad du betalat för varan utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar från och med den dag du lämnade in varan.

Du kan också frånträda ett köp av en vara genom att skicka ett meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet till butiken du handlat från. Det går bra att skicka meddelandet via post eller e-post enligt de uppgifter som framgår av din orderbekräftelse. Om du vill kan du använda Helpas ångerblankett eller konsumentverkets ångerblankett.

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det att du skickar ditt meddelande inom 14 dagar från att du mottagit din orderbekräftelse. Efter att du ångrat ditt köp är det upp till dig att lämna eller skicka varan till butiken på den adress som framgår av din orderbekräftelse. Varorna ska lämnas eller skickas senast 14 dagar efter den dag du meddelat butiken om ditt beslut att utöva din ångerrätt. Om du väljer att skicka varan till butiken får du betala de kostnader detta innebär.

Vad som händer när du utövar din ångerrätt efter leverans
Efter att butiken mottagit ditt meddelande om att du vill frånträda avtalet kommer butiken att betala tillbaka vad du betalat för varan. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar från och med att butiken mottagit ditt meddelande. Butiken har dock rätt att vänta med återbetalningen till dess att du lämnat tillbaka varan eller visat att du skickat tillbaka varan.

När återbetalning av vad du betalat sker kan eventuellt avdrag komma att göras för varans värdeminskning, om värdeminskningen beror på att du hanterat varan i större omfattning än nödvändigt för att fastställa varans egenskaper eller funktion eller om varan skadats. När du utövar din ångerrätt avseende varan kommer även avtalet med Helpas AB avseende att upphöra. Återbetalning kommer då även att ske avseende kostnaden för leveransen.

Sättet för återbetalning

Helpa och butikerna använder samma betalningssätt vid återbetalning som det du använt vid ditt köp, om ni inte kommer överens om något annat.

Reklamation

Du har rätt att reklamera ditt köp av såväl transport som vara under tre år. Vid en beviljad reklamation ersätts du för eventuella fraktkostnader samt andra kostnader som uppkommit i samband med reklamationen, till exempel bensinkostnader, parkeringskostnader, telefonkostnader och liknande.

Reklamation av transport

Är du inte nöjd med den transport helpa.se tillhandahållit dig har du rätt att reklamera tjänsten. Detta görs enklast via mejl eller telefon enligt de kontaktuppgifter som framgår under punkt 2 ovan.

Reklamation avseende transporten ska framföras inom skälig tid från det att transporten utfördes. Reklamation inom två månader anses alltid vara inom skälig tid.

För det fall att din reklamation godkänns kommer återbetalning att ske med samma betalningssätt som det du använt vid ditt köp. Återbetalning sker då inom skälig tid och senast 14 dagar efter att du framställt din reklamation.

Reklamation av vara

Skulle en vara du köpt visa sig på något sätt vara felaktig har du rätt att reklamera varan. Detta görs direkt till den aktuella butiken som nås enklast via mejl eller telefon enligt de kontaktuppgifter som framgår av din orderbekräftelse.

Reklamation avseende vara ska framföras inom skälig tid från det att du upptäckte eller borde ha upptäckt att varan var behäftad med fel. Reklamation inom två månader anses alltid vara inom skälig tid.

För det fall att din reklamation godkänns kommer återbetalning från butiken att ske med samma betalningssätt som det du använt vid ditt köp. Återbetalning sker då inom skälig tid och senast 14 dagar efter att du framställt din reklamation. Butiken kan dock komma att vänta med återbetalningen till dess att du lämnat tillbaka varan eller visat att du skickat tillbaka varan.

Allmänna reklamationsnämnden

Allmänna reklamationsnämnden prövar tvister mellan näringsidkare och konsumenter. Om du inte är nöjd med hur vi på Helpa eller någon av våra butiker behandlar en reklamation har du rätt att anmäla ditt ärende till Allmänna reklamationsnämnden. Information om Allmänna reklamationsnämnden och om hur du kan anmäla ett ärende finns på Allmänna reklamationsnämndens webbplats, www.arn.se Allmänna reklamationsnämndens postadress är ”Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm”.

Alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden

Enligt EU:s tvistlösningsförordning föreskriver att du kan klaga på en köpt vara eller tjänst genom EU:s onlineplattform för alternativ tvistelösning i konsumentförhållanden. Plattformen hittar du här: http://ec.europa.eu/odr

 

Befrielsegrund (s.k. force majeure)

Om du, Helpa eller någon av butikerna brister i fullgörandet av ingångna avtal ska detta inte medföra något ansvar om bristen beror på en befrielsegrund och detta meddelats motparten utan dröjsmål.

Arbetskonflikt, krig, upplopp, brand, naturkatastrof, explosion, nya lagar som förbjuder fullgörandet av avtalet eller annan omständighet som avsevärt försvårar fullgörande av avtalsenlig förpliktelse utgör befrielsegrund, förutsatt att parten inte rimligen kan förväntas ha förutsett eller övervunnit.

Ogiltighet

Om domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa allmänna villkor är ogiltig eller icke verkställbar, ska villkoren i övrigt fortsatt gälla med oförändrat innehåll.

Kontaktuppgifter till anslutna butiker

Då ni som kund hos Helpa även ingår avtal med våra anslutna butiker hänvisar vi till respektive butiks informationssida för fullständiga kontaktuppgifter till dem
Sök reda på den butik du vill kontakta här